Ambien 5mg or 10mg
Cheap Xanax online canada
Buy Alprazolam 2mg usa
Generic Klonopin 1mg
Cheap Ultram without rx
Ambien a prescription
Ativan canada
Lorazepam with zyrtec
Order Xanax usa
Generic Ambien blue pill
Buy Ambien in brazil
Generic Soma buy
Xanax bar is 2 mg
Diazepam with temazepam
Buy Phentermine phendimetrazine
Order Tramadol 50mg online overnight
Purchase Ambien generic
Generic Ativan medicine
Klonopin prescription how to
Clonazepam with mephedrone
Buy Ativan withdrawal
Buy Zolpidem tartrate uk
Buy Klonopin from canada
Ativan prescription uk
Buy Adipex p online
Order Phentermine safe
Ativan prescription drug
Zolpidem prescription drug
Ambien cr 12.5 mg
Generic Lorazepam available
Generic Provigil 200
Ambien extended release generic
Purchase Modafinil online
Generic Soma dosage
Phentermine prescription canada
Buy Ambien in brazil
Lorazepam with paroxetine
Lorazepam with hyponatremia
Lorazepam online with no prescription
Ambien panic disorder
Is buying Ambien online illegal
Taking 50 mg of Ambien
Provigil with stimulants
Lorazepam with advil
Buy Ativan medication
Ativan prescription use
Lorazepam with hyponatremia
Buy Lorazepam no prescription
Order Adipex fastin
Cheap Ativan for sale
Buy Adipex in canada
Order Phentermine Phentermine
Buy Ativan cod
Xanax with similar prescription
Buy carisoprodol online no prescription needed
Generic Provigil date
Order Klonopin cheap
Buy Ativan zopiclone online
Xanax wholesale
Buy Ativan online uk
Generic Clonazepam odt
Soma online legal
Lorazepam rx 774
Generic Ultram 50
Ambien generic vs
Buy Tramadol with cod
Generic Lorazepam drug
Valium xanax online pharmacy
Xanax with or without food
Buy Lorazepam online no prescription
How to order Xanax
Ambien generic sandoz
Buy Soma pajamas
Valium obsessive compulsive disorder
Modafinil canada generic Provigil
Provigil online canadian pharmacy
Generic Ambien trip
Clonazepam rx number
Order diazepam online legal
Ultram online 24 hours
Buy Ambien south africa
Lorazepam with celexa
Buy Modafinil online usa
Order Lorazepam cheap
Buy Tramadol er canada
Generic Provigil from india
Adipex online with no prescription
Generic Ambien pill description
Generic Adipex information
Ambien cr when will go generic
Tramadol online legal
Buy Ativan online
Buy Ambien thailand
Lorazepam with advil
Buy Lorazepam mastercard
Ativan online australia
Xanax drug prescription
Buy Soma without prescription
Cheap Soma bay hotels
Generic Phentermine images
Mixing Lorazepam with alcohol
Order Ultram cod overnight
Generic Ambien orange pill
Lorazepam with copd
Order Modafinil from canada
Tramadol online 200mg
Buy Tramadol generic Ultram
Lorazepam with ambien
Ambien generic substitute
Buy Adipex united states
Ambien borderline personality
Buy Ativan us pharmacy
Cheap Lorazepam no prescription
Ativan prescription narcotic
Lorazepam with one drink
Ultram with nsaids
Buy Lorazepam online canada
Ambien prescription used
Buy Soma tabs
Buy Lorazepam without prescriptions
Alprazolam with ketoconazole
Cheap Phentermine pills online
Ambien cr 6.25mg
Generic Ativan no prescription
Soma online oklahoma
Lorazepam with weed
Clonazepam with st john's wort
Generic Ambien does work
Tramadol online free shipping
Buy Ultram tramal
Lorazepam with
Valium generic price
Lorazepam sale
Generic Klonopin white round
Lorazepam with 5 htp
Klonopin online order
Purchase Ativan
Order Adipex canada
Xanax 2mg green
Cheap Ultram for sale
Generic Provigil weight loss
Buy Lorazepam without prescriptions
Generic Ambien side effects
Buy Soma san diego tickets
Xanax bar no prescription
Buy Lorazepam uk
Can i take 2 10mg Ambien
Ativan online purchase
Ambien dosage 10 mg
Purchase Tramadol online without rx
Phentermine online canada
Valium 2mg
Valium generic names for
Order Tramadol pills
Zolpidem sale online
Lorazepam with ambien
Lorazepam withdrawal symptoms
Generic Clonazepam buy
Cheap Phentermine no script
Where to buy Ambien in mexico
Ambien sale cheap
Ultram online united states
Buy Valium european
Order Ativan online usa
Buy Soma az
Lorazepam with lunesta
Clonazepam with gabapentin
Buy Klonopin from mexico
Buy Lorazepam 2mg
Ativan prescription benefits
Does Ambien come in 20mg
How many mg of Xanax to overdose
Buy Ambien in mexico
Generic Tramadol suppliers
Buy Clonazepam overnight delivery
Provigil canada price online
Buy Phentermine pharmacy online
Soma sale cheap
Lorazepam online pharmacy
Generic Lorazepam intensol
Ambien online best price
Buy Xanax online overnight
Ambien no prescription needed
Xanax xr prescription assistance program
Dosages for Ambien 20 mg
Is it ok to take 20mg of Ambien
Lorazepam with norco
Buy Adipex retard malaysia
Buy Klonopin 2mg
Cheap Tramadol pets
Buy Lorazepam forum
Gelinlik Rehberi - Anasayfa
Kışın Evlilik |  2017 Gelinlik Modelleri |  Abiye |  Gelinlik Fikirleri |  Düğün Fikirleri |  Fotoğraf |  Organizasyon |  Balayı |  Güzellik ve Sağlık
 

 


 

Gelinlik Tarihi ve Başka Kültürlerde Düğün Gelenekleri

 


Gelinlerin eski zamanlardan beri hep beyaz giydikleri düşünülür. Sanki beyaz renk, gelinliklerle özdeşleşmiştir. İşin aslına bakarsak pek de öyle değil. Antik Yunan’da gelinler, sevinçlerini göstermek için açık renkleri giymeyi tercih ederlerdi. Beyaz renk Avrupa’da Kraliçe Viktorya tarafından giyilene kadar pek de moda değildi. Kilise beyaz rengi, bekaretin simgesi olarak ilan edene kadar, bu rengin masumiyet çağrışımları yoktu.

istock_000005055768xsmall

İlk evlilik yüzükleri kenevirden ya da örme otlardan yapılıyordu. Bu yüzükler yerini 15. yüzyılda dayanıklı metallere bıraktı. Özellikle elmasın tarih sahnesine çıkmasıyla evlilik yüzükleri çiftler arasında ebedi bağı simgeleyen, hayat boyu parmaklarında taşıyacakları bağlılık yeminine dönüştü.

Eski bir inanca göre, düğün gününde gelinin ve damadın dokunduğu herkese iyi şans getireceği düşünülürdü. Modern çiftler hala sıklıkla bu geleneği sürdürmektedirler. Düğün yemeği sırasında yeni evli çiftin davetliler çevresinde gezinmeleri bu inançtan günümüze gelmiş bir alışkanlıktır.

Antik Roma’da gelin ve damat öpüşmedikçe resmi olarak evlenmiş sayılmazlardı. Öpüşme iki kişi arasındaki özel ilişkiyi herkese ilan etmenin resmi bir yoluydu.
Balayı (honeymoon) kelimesinin aslında ne anlama gediğini biliyor muydunuz? Eski İrlanda’da bir çift evlendiğinde, aileleri çiftin balla mayalandırılmış bir likör olan özel bir içeceği içtiklerinden emin olmak isterlerdi. Bu içecek ayın kendi etrafında yaptığı bir tur sonunda bitmeliydi. Bu ritüelin, çifte bir erkek çocuk getireceğine inanılırdı.

Orta çağda gelinlerin duvağının uzunluğu onların bulunduğu cemaatteki statülerinin göstergesiydi. Gelinin duvağı ne kadar uzun olursa, gelinin ailesi kral ve kraliçeye o kadar yakın demekti.
18. ve 19. Yüzyıllarda davetlilere düğün armağanı olarak eldiven verme geleneği vardı.

İşte çeşitli kültürlerden alışılmadık gelenekler

Yunan gelini, ilişkinin daha tatlı hale gelmesi için eldiveninin içine bir küp şeker sıkıştırır. Hindu inancına göre, düğün günü yağmur iyi şans getirir. Bazı batı kültürlerinde yağmur “kötü şans” anlamına gelir.
Hollanda’da yenli evlilerin bahçesine bir ağaç dikmek bereketi simgeler. Fin gelinleri ellerinde bir yastık kılıfıyla hediye toplamak için kapı kapı dolaşırlar. Evliliğin uzun sürmesi için yaşlı bir adam da geline eşlik eder. Koreli gelinler kırmızı ya da sarı kıyafetlerle evlenirler. Dan gelin ve damat şeytanın kafasını karıştırmak için birbirlerinin kıyafetlerini giyerler. Mısırlı aileler, evlenecek çift rahatlasın diye düğün haftası boyunca çifte yemek yaparlar.
Hindu, Mısır, Kelt dahil birçok kültürde, gelinle ve damadın el ele tutuşması yeni kurulmuş evlilik bağının ve ilişkinin sembolüdür. Düğün süslemelerinde bol bol fiyonk kullanılması da bu geleneği simgeler.

Afrikalı ve Amerikalılar arasında yapılan evliliklerde “süpürge atlayışı” geleneği halen süregelmektedir. Amerika’da kölelerin evlenmesine izin yoktu, bundan dolayı köleler davullar eşliğinde bir süpürgenin üzerinden atlayarak sevgilerini ispat etmek zorundaydılar. Bu gelenek, şimdi çiftin yuva kurma arzusunu simgeliyor.
Japon gelin ve damatlar, Japonlara özgü pirinç rakısından birer yudum almadan karı koca sayılmazlar. İrlanda geleneğinde, damadın evlilik kararından emin olup olmadığını test etmek için, gelin ve damat kiliseye kilitlenir. Yeni evli çifti tebrik edenin, bir kadın değil de; yetişkin bir erkek olması ayrıca önemlidir.

Something old, something new, something blue

Gelinlerinin yılladır uyduğu eski bir İngiliz deyişi vardır. “Eski, yeni, ödünç alınmış ve mavi bir şeyleriniz olsun”. Akrabalar genellikle geline bir aile büyüğünün yüzüğü ya da anneannenin gelinliği gibi eski bir şeyi verirler. Bu eşyalar nesilden nesile verilerek süreklilik sağlanır.
“Yeni” olan eşya gelinlik, duvak, gelin buketi, inciler ya da ayakkabının içine koyulmuş madeni para olabilir ve gelecekte kurulacak yuvayı simgeler. Bu durumda seçenekler sonsuzdur.

Ödünç alınmış mutluluk her hangi bir ödünç alınmış eşya ile simgelenir. Ödünç alınan eşyanın asıl sahibine mutluluk getirmiş olması gerekir. Bu eşyalar kaynananın broşu, dedenin mendili gibi iyi hatırası olan eşyalar olabilir.

Mavi sadakati, aşkı ve iyi şansı simgeler. Genelde gelinin çorabına mavi bir kurdele bağlanır ya da gelin buketinde hezaren çiçeği, zambak gibi mavi çiçekler kullanılır. Gelin, safir gibi mavi taşlı küpeler, kolyeler takabilir.
Yüz yılardır uygulanan bu ilginç adetlerden siz de düğününüzde yararlanabilirsiniz ya da kendi kültürünüzden bir takım adetleri, değişik kültürlerin adetleriyle harmanlayabilirisiniz. Bambaşka bir kültürdeki bambaşka bir düğün geleneğini de kendinize yakın hissedip, kendi düğününüze uyarlayabilirsiniz.

Martin Smith


Etiketler : , , , , , ,Evlilik Yolunda İlham Almanız İçin Mevsimsel Detaylar

Dört mevsimsel kategoride, gelin adayı hangi mevsimde evlenecek olursa olsun, o mevsimin avantajlarını nasıl muhteşem anılara dönüştüreceğinden, dezavantajları ise nasıl fırsata çevirebileceğinden bahsettik. Her mevsimin kendine göre güzellikleri olduğu düşüncesinden hareketle, düğün hazırlık sürecinde, ilkbaharın, yazın, kışın ve sonbaharın farklılıklarını düğününüze nasıl yansıtabileceğinize dair ipuçlarını sitemizde bulabilirsiniz. Keyifle gelinlik modelleri inceleyebilmeniz dileğiyle.

 
Gelinlik Rehberi - İlkbaharda gelin olmak
Gelinlik Rehberi - Yazın gelin olmak
Gelinlik Rehberi - Sonbaharda gelin olmak
Gelinlik Rehberi - Kışın gelin olmak


Sitemiz Hakkında | Bize Ulaşın
Gelinlik